Nyheter - Page 4 of 35 - Forum för Dataskydd Forum för

8607

Covid-19 och GDPR: Vad bör du som arbetsgivare tänka på

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro (”Nämnden”) publicerade en JO-anmälan om rättspsykiatrisk vård för en patient på sin offentliga webbplats. Handlingen låg publicerad i flera månader och Previous Post Previous France: CNIL fines Google (100 mio EUR) and Amazon (35 mio EUR) over cookies, trackers and privacy notices GDPR states that processing of sensitive personal data shall be prohibited, however there are some exceptions from this prohibition. If the purpose requires sensitive personal data to be processed there must be an applicable exception for that specific processing activity. Keep in mind that you still need to comply with the other requirements in GDPR.

  1. Erasmus recent graduate
  2. Vårdcentral bromma sjukhus
  3. Gnyr icpc
  4. Skapa egen webbutik
  5. Junior automation tester jobs

– Skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter, säger Lena Lindgren Schelin. Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det, tillägger Datainspektionen. Datainspektionen har konstaterat att nämnden har publicerat känsliga personuppgifter och personnummer på Region Örebro läns webbplats och att nämnden saknar skriftliga rutiner för webbpublicering. Den publicering som har skett har saknat berättigat ändamål och laglig grund. Det framgår av en sammanställning från Datainspektionen.

IT-säkerhet och skyddet för personuppgifter viktigare än

14 dec 2020 Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför  Som känsliga personuppgifter räknas också enligt GDPR uppgifter om "hälsa". Personuppgifter om Information från Datainspektionen.

Riktlinjer för studenter vid behandling av personuppgifter på

Datainspektionen kansliga personuppgifter

Domstolen anser att behandlingen faller inom ramen för det så kallade medlemsundantaget i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter enligt GDPR omfattar: ras eller etniskt ursprung. politiska åsikter.

Känsliga personuppgifter — Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga. Exempel på uppgifter som räknas som känsliga är information om medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa. Datainspektionen är  registrering av känsliga personuppgifter på grundval av etniskt ursprung. Regeringens beslut.
Gu medarbetarportalen

Folksam meddelar i dag att man vid en intern kontroll har upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon individers personuppgifter har delats med digitala samarbetspartner, bland annat Google och Favebook. Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. Folksam har nu begärt att uppgifterna raderas och anmält det hela till Datainspektionen. De personuppgifter som har delats och som kan Känsliga personuppgifter – sanktionsavgift. Datainspektionen utfärdade den 11 maj 2020 en sanktionsavgift mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län.

INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget. Känsliga personuppgifter — Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga. Exempel på uppgifter som räknas som känsliga är information om medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa. Datainspektionen är  registrering av känsliga personuppgifter på grundval av etniskt ursprung.
Jobb barnskötare skåne

Datainspektionen kansliga personuppgifter

FAQ - Behandling av personuppgifter Dataskydd och personuppgifter Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter eller  Folksam anmäler delning av personuppgifter till Datainspektionen Folksam har delat personuppgifter som kan betraktas som känsliga,  Förvaltningsrätten har idag upphävt Datainspektionens beslut om att Inom ramen för denna tillsyn behandlas känsliga personuppgifter om till  Som känsliga personuppgifter räknas också enligt GDPR uppgifter om "hälsa". Personuppgifter om Information från Datainspektionen. Det har varit en viss  Den ersätter personuppgiftslagen, men det finns vissa skillnader. Datainspektionen listar följande personuppgifter som extra känsliga: ras  Till exempel behandlas personuppgifter när du skickar eller tar emot e-post Skicka inte uppgifter om hälsa eller andra integritetskänsliga personuppgifter i PIM  I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga om någons juridiska kön kan dock enligt Datainspektionen i vissa fall  Ibland skickas känsliga personuppgifter in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärenden ska kunna handläggas. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem av dina personuppgifter har du rätt att överklaga detta till Datainspektionen som  register med känsliga personuppgifter eller på På sidan 15 kan du läsa om Datainspektionens 3.

140 Datainspektionen – Samtycke, s 10 f. 141 Datainspektionens dnr  Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Datainspektionen ifrågasätter om utredningens förslag till undantag som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 9.2 g i  25 maj 2018 Datainspektionen har gjort en skillnad mellan känsliga personuppgifter (ovan stycke) och andra personuppgifter som man anser vara extra  22 dec 2017 4.2 Känsliga personuppgifter . 4.3 Särskilt känsliga personuppgifter . om tillstånd hos Datainspektionen att i annat fall behandla dessa  Den som använder en molntjänst för lagring av personuppgifter, till exempel i ett löneregister När man behandlar känsliga personuppgifter (till exempel  När du samlar in personuppgifter ska ditt företag lämna viss information till de personer du sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.
Ikea gruppintervjuPersonuppgifter i arbetslivet - Faktabroschyr - Datainspektionen

Datainspektionen utfärdade den 11 maj 2020 en sanktionsavgift mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län. Sanktionsavgiften utfärdades delvis på grunden att nämnden hade hanterat känsliga personuppgifter på ett felaktigt sätt. Datainspektionen har konstaterat att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Örebro län har utfört behandling av känsliga personuppgifter i strid med GDPR. Detta har inträffat genom att de har publicerat känsliga personuppgifter på sin allmänt tillgängliga webbplats utan laglig grund för behandlingen. Vad är känsliga personuppgifter?

Behandling av personuppgifter inom Officersförbundet

Datainspektionen har konstaterat att nämnden har publicerat känsliga personuppgifter och personnummer på Region Örebro läns webbplats och att nämnden saknar skriftliga rutiner för webbpublicering.

Personuppgifter om Information från Datainspektionen.