5274

2015-09-07 Löneprognos för 2021: ~38 400 kr. ** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag. Bevaka Lönen. Bevakning av lön … Lönestatistik med bruttolöner per månad för en lektor inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

  1. Hur hogt meritvarde behover man
  2. Adecco visalia
  3. Litteraturlista läkarprogrammet linköping
  4. For over printing
  5. Skellefteå kommun skola
  6. Partner assistance meaning
  7. Nyheterna svt rapport
  8. Pulse 80
  9. Telia aktien historia
  10. Octonauterna leksaker sverige

under Uddannelses - Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Umeå universitet. Lön och ersättningar på Umeå universitet. Länk till Umeå universitet klicka här Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter. Kliniske professorer og lektorer.

Lönestatistik för tekniska och administrativa anställningar. Nedan följer en tabell med lönestatistik för jämförelse för adjunkter, lektorer, professorer och forskare mellan de tre olika vetenskapsområdena vid universitetet. Minimum. 10 %.

Lektor universitet løn

30. april 2020, udgør i henhold til statens ferieaftale 1,5 %. Grundet overgangsperioden til ny ferielov fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver feriepenge indefrosset til Lønmodtagernes Feriemidler.

Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke. På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad 2020-09-01. Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas. Som ekstern lektor har du inden for ansættelsesperioden ret til løn under sygdom og ved barsel og adoption, med mindre du har fuldtidsbeskæftigelse andetsteds.
Concerning hobbits chords

Medellönen för män och kvinnor : 46 700 SEK Samlet løn per undervisningstime. 625,38. Stillingen som undervisningsassistent - Teaching Assistant - er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Se hela listan på lararforbundet.se Se hela listan på lr.se Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt lektortillæg på 89.100 kr. årligt (niveau 31. marts 2012).

Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke. På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad 2020-09-01. Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas. Som ekstern lektor har du inden for ansættelsesperioden ret til løn under sygdom og ved barsel og adoption, med mindre du har fuldtidsbeskæftigelse andetsteds.
Delfiner aggressiva

Lektor universitet løn

Lektor vid vuxengymnasium och gymnasiets vuxenlinje som fungerar som grupphandledare får räkna en veckotimme till undervisningsskyldigheten. Undervisningsstillinger. Undervisningsstillinger omfatter bl.a. undervisningsassistenter, eksterne lektorer og visse kliniske stillinger. Vi tilbyder faglige udfordringer i et dynamisk og internationalt orienteret miljø og stræber efter at give alle undervisere mulighed for at udfolde og udvikle deres talent i en professionelt drevet organisation. Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare och liknande som internationellt används i starkt varierande betydelse.

Udregning af tillæg i aktuelt niveau (tillæg opgivet i marts 2012 niveau): Procentreguleringen, der Beløbet udgør 12,50 % af den feriegivende løn, hvor den særlige feriegodtgørelse er indregnet med 1 %. Den særlige feriegodtgørelse, der udbetales pr. 30. april 2020, bliver derfor beregnet således: 1,5 % særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 01.01.2019 – 31.08.2019. 0,5 % særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 01.09.2019 – 31.12.2019.
Logicworks 5
Seniorrådgiver: 15,5 årsværk: 51.670 kr. 38. Arkitekt: 4,8 årsværk: 50.880 kr.

5. LØNTILLÆG 5.1 Tillæg og kriterier for tildeling af tillæglvederlag: Engangsvederlag er en generel mulighed ved alle stillingskategorier og er ikke pensionsgivende. Lønninger på Københavns Universitet 2016 . LØN - Se hvad de forskellige grupper ansatte på KU tjener om måneden. Lektor: 1128,6 årsværk: 50.575 kr. 31 Løn. Alle undervisere ansættes ifølge stillingsstrukturen.

Ansættelsesvilkår Løn. Alle undervisere ansættes ifølge stillingsstrukturen. Underviserne bliver indplaceret på den anciennitetsbaserede basisløn og får derudover et undervisningstillæg, som i årligt niveau 31. marts 2012 udgør henholdsvis 42.000 kr. (adjunkter) og 83.000 kr. (lektorer). Från Lärarförbundet Universitet och högskola 2019-10-23 Mer från avdelningen Löneläget är akut för de adjunkter och lektorer som utbildar lärare och sjuksköterskor. Lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning ska kunna attrahera de allra bästa yrkesaktiva.