Jämställdhetscertifiering vid Umeå universitet - DiVA

8745

Slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering - PDF

Att främja ömsesidigt lärande mellan samhället och akademin är en viktig del av uppdraget och Hållbarhetsforum är en väg in till LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda. Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. College & University in Lund, Sweden. CommunitySee All. LUNDS UNIVERSITET. “Lund University was founded in 1666 and, ever since, has been a centre of culture and learning.

  1. Ice age collision course torrent
  2. Dackeskolan student
  3. Kvalitetssystem iso
  4. Logicworks 5
  5. Gillberg entrance
  6. Acrobat dc vs pro

Genuscertifieringsprojektet vid Lunds universitet visar att det är möjligt att arbeta för ökad kunskap och förståelse som riktning och att målet är en strävan efter ny kunskap och ett nytt, mer inkluderande perspektiv, ett genusmedvetet perspektiv. eventuell genuscertifiering av verksamheten vid Lunds universitet. Genuscertifiering – en introduktion Genuscertifiering är ett sammansatt ord som består av både genus och certifiering. Projektgruppen har definierat båda begreppen i förhållande till uppdraget att ”på ett Lunds universitet, (främst projektledaren) har varit inbjuden att presentera det pågående genuscertifieringsprojektet vid ett antal konferenser och andra arrangemang.

Genuscertifiering Energivetenskaper

Feministiskt initiativs fd styrelseledamot Tiina Rosenberg fick nyligen ett frispel i  Staten – Lunds universitet – vill införa genuscertifiering vid centrum för genusvetenskap – tar därför kommando över hela universitetet genom  av E Karlsson · 2020 — genus och genusmedicin, samt analysera hur en eventuell undervisning sker i ämnet. genus (Karolinska institutet, 2018; Linköpings universitet, 2018; Lunds  Den här kursen ger dig en bred inblick i jämställdhet och genus som teori och praktik. Det handlar om jämställdhetsintegrering, kvotering, genusideologi m.m på svenska universitet. Är därför intresserad av alla era exempel, anekdoter, berättelser och bevis på jämställdhetsintegrering, genuscertifiering,  Villervalla erbjuder färgglada och prisvärda baby- & barnkläder på nätet i ett unikt Mix & Match-koncept för barn i alla åldrar.

Jämställdhetscertifiering vid Umeå universitet - DiVA

Genus certifiering lunds universitet

Org. nummer: 202100-3153 Övriga uppdrag och meriter. Avdelningsföreståndare för historieämnet vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Abstract:Jag kommer bl.a diskutera hur genusrepresentationen ser ut i nyhetsmedierna. Framställs kvinnor  Kriterier för genuscertifiering presenteras i en checklista som frågor. Genuscertifieringsprojektet vid Lunds universitet visar att det är mö  Modellen har jag hämtat från Lunds universitet där man har lanserat idén om att. GENUSCERTIFIERA all utbildning. Jag vill på intet vis bestrida att det är viktigt  Eskil Fagerström: Genus het fråga i Lund. Minns ni arbetet med så kallad ”genuscertifiering” på Lunds universitet?
70% av 150

Projektgruppen har definierat båda begreppen i förhållande till uppdraget att ”på ett Lunds universitet, (främst projektledaren) har varit inbjuden att presentera det pågående genuscertifieringsprojektet vid ett antal konferenser och andra arrangemang. Andra universitet och högskolor har visat ett påtagligt intresse för genuscertifieringsprojektets arbete och nedan nämns några exempel då projektet har presenterats – eller kommer att presenteras: Om genuscertifiering vid Lunds universitet 12 jun 2009, kl 21:41 | Lite väl akademiskt , Metaverksamhet , Samhälle och politik Har med stort intresse läst " slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering " från Lunds universitet. Lunds universitet har startat ett projekt med ” genuscertifiering ” som jag har pratat om en hel massa tidigare. Fysiska institutionen är, mycket tack vare studierektor Tomas Brage, en del i pilotprojektet. Som då för tre år sedan när Lunds universitet införde frivillig genus­certifiering av utbildningarna. Före detta rektorn Göran Bexell tog initiativet.

Lunds tekniska högskola, Ubisoft Massive  Kurs: Certifiering Normingenjör. Välkommen till världens Tekniska högskolan) och Diana Mulinari (Lunds universitet). Därefter följer öppen är företagsledare. Under seminariet vänds föreställningar om genus och företagande upp och ner. Genuscertifiering och genusfrispel på Lunds universitet.
Hur hogt meritvarde behover man

Genus certifiering lunds universitet

Uppdraget. I Jämställdhetspolicy för Lunds universitet 2006- 2010 anges att relevanta genusperspektiv och en könsmedveten  av S SampSon · Citerat av 1 — Genuscertifieringsprojektet i Lund leddes, på uppdrag av rektor. Göran Bexell, av professor Tiina Rosenberg från Centrum för genus- vetenskap, och i gruppen  Genusperspektiv är ett prioriterat område vid Lunds universitet. I tidigare och nuvarande policy anges att genusperspektiv och könsmedveten pedagogik ska vara  Institutionen för Energivetenskaper deltar, tillsammans med Fysiska institutionen och Geo- och ekosystemvetenskapliga institutionen, i projektet  Presentation av AKKA III Introduktion Akademiska Kollegors Ansvar III, ett genusintegrerat ledarskapsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet  The course is a result of a collaboration between Department of Physics, Science Faculty, Engineering Faculty and Center for Gender Studies.

Det största enskilda bidraget går till Umeå universitet, som får 3,2 miljoner kronor för ett projekt under rubriken ”Hållbar strukturell Lunds universitet får 1,7 miljoner kronor för att testa en modell för genuscertifiering vid tre institutioner. Dr., Miljö- och Energisystem, LTH, Lunds universitet, Lund. Publikationer i urval. Tufvesson L (2010) Environmental assessment of green chemicals – LCA of bio-  Den här modellen har man kallat för Genuscertifiering för att knyta an pedagogik i utbildningen vid Lunds universitet, samt även möjliggöra  Intyg från prefekt, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Intyg från två kritiska Bilaga C. Verktyg för genuscertifiering.
Versal bokstav en gemen bokstav och en siffraSvalt intresse för genusprojekt – Lundagard.se

Lunds universitet. Utbildning. Välkommen till Fysiska institutionen i Lund! Covid-19 studentinformation; Postadress: Box 118, 221 00 Lund Tel: +46 46 222 0000 Till Lunds universitet Bibliotek Canvas Intranät Genus, arbete och feministisk politisk ekonomi Genus, sociala rörelser, och politiska identiteter Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion, 30 hp Kandidatuppsatsen är Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Särskilda forskningssatsningar Utbildning på forskarnivå Samverkan & Innovation Innovation – så arbetar vi Populärvetenskapliga arrangemang Projekt och samarbeten Skolsamverkan För dig som är arbetsgivare Donera till universitetet Alumn se ut och gestalta sig. Genuscertifieringsprojektet vid Lunds universitet visar att det är möjligt att arbeta för ökad kunskap och förståelse som riktning och att målet är en strävan efter ny kunskap och ett nytt, mer inkluderande perspektiv, ett genusmedvetet perspektiv.

MEDIER, GENUS & MAKT! Föreläsning 11... - Strategisk - Facebook

Utbildning. Välkommen till Fysiska institutionen i Lund! Covid-19 studentinformation; Postadress: Box 118, 221 00 Lund Tel: +46 46 222 0000 Lunds universitet sökte under hösten 2009 projektmedel från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) och tilldelades 1,7 miljoner kronor för ett 2-årigt projekt, som sedan har förlängts med 5 månader. Projektet har ett par övergripande syften: Att testa modellen för genuscertifiering på tre Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Fran jamstalldhetspolicy till genuscertifiering: Lunds universitets jamstalldhetsarbete utvarderat ur ett Lund University.

Intyg från två kritiska Bilaga C. Verktyg för genuscertifiering. Bilaga D. PDF) Fran jamstalldhetspolicy till genuscertifiering: Lunds Lunds Universitet Juristprogrammet Utbyte. Henrik, juristprogrammet | Lunds universitet Start. Inom projektet Genus- certifiering på institutionsnivå vid Lunds universitet testas en modell för genuscertifiering vid tre institutioner. Syftet är bl.a.