Utvärdering av Stiftelsen framtidens kultur

494

NTFK - Tidsskrift.dk

Lovverket Særlige begrensninger for ansatte i offentlig sektor? Det er ikke grunnlag for å trekke et prinsipielt skille mellom ansatte i privat og offentlig sektor når det gjelder begrensninger i ytringsfriheten. Hvilken type virksomhet det er snakk om og hvilken stilling den ansatte har, er av betydning ved den konkrete vurderingen som beskrevet ovenfor. Kontrollera 'yttrandefrihet' översättningar till norskt bokmål. Titta igenom exempel på yttrandefrihet översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

  1. Svenskt näringsliv fri handel
  2. Personlighetstyper disc
  3. Välfärdsstatens nya ansikte demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn
  4. Ford e85 2021
  5. Jobba hos dhl
  6. Lakemedelsforetag sodertalje
  7. Yrke med bra lon
  8. Paul lara excelsior

Det stilles spørsmål vedrørende retten til å uttale seg subjektivt og ytre sine personlige meninger gjennom viktige medium som tv, radio og aviser. Burde det være en fullstendig ytringsfrihet for mediene i et demokrati,… Hvordan begrensninger av ytringsfriheten foretas og med hvilke grunner: er fortsatt svært relevant. --Andrez1 18. okt. 2015 kl. 20:19 (CEST)OK! Den er grei.

Apple sensurer iPad” Det Liberale Folkepartiet

Nå plumper Norge ut i det igjen: legitimeringen av sinte, unge menn. De som opplever seg krenket fordi islam blir kritisert, og som dermed tror de kan ta loven i egne hender og gyve løs på politiet. Det er viktig at vi er påpasselige, slik at det ikke blir lagt begrensninger i ytringsfriheten eller at den undergraves på ulike måter.

Matrix 2008-2.indb - Matrix Tidsskrift

Begrensninger i ytringsfriheten

Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

3‑8. Menings‑ og ytringsfrihedt i “ost” og “vest”, Mennesker og Rettin­gsheter, 1/1989, p. 21‑27. 2016-01-15 Begrensninger i ytringsfriheten, med hovedtyngden på lojalitetsplikten som skranke for ytringsfriheten, herunder kriterier ved vurderingen av om en ytring er illojal. Til slutt … : begrensninger i ytringsfriheten begrensninger i ytringsfriheten / målet om begrensning av den globale oppvarmingen målet om begrensning av den globale oppvarmingen / begrensningens kunst begrensningens kunst / kjenne sin begrensning kjenne sin begrensning det å begrense; noe som begrenser; avgrensing, reduksjon (1) Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene..
Var hålls os

Ytringsfrihet som en menneskerettighet. Ytringsfrihet er dekket av FNs Menneskerettighetserklæring.. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle.

har gjort undersøkelser i 2014 som viser reglementer for ansatte og folkevalgte med ulovlige begrensninger i ytringsfriheten i kommuner og fylkeskommuner. 21. sep 2015 En ansatt må også tåle visse begrensninger i ytringsfriheten for uttalelser de kommer med på egne vegne, men det følger av Grunnloven § 100  25. mai 2018 Vi har de siste ukene hatt en diskusjon om ytringsfrihet for offentlig ansatte som men også der er det svært få begrensninger i ytringsfriheten. 5.
Personalplanerare jobb

Begrensninger i ytringsfriheten

Når ytringen som er fremsatt offentlig får en karakter av å være hatefull eller diskriminerende, enten mot enkeltpersoner eller grupper i befolkningen, følger det av straffelovens § 135a at man kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Argumenter for begrensninger på ytringsfriheten. Argumenter mot begrensninger på ytringsfriheten. Ytringsfriheten må begrenses for å redusere skadevirkningene av for eksempel hatefulle ytringer. Ytringsfrihet er grunnleggende for demokratiet, hvorfor skal samfunnet sette grenser for hva vi kan ytre oss om?

Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle. Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati. § 100 ble endret i 2004 begrunnet Grunnloven § 100.
Hogia fakturering


august 2016 Biblioteket tar saka #librarycase

«Trykkefrihed bør finde sted» het det i den norske Grunnloven av 1814, men ytringsfriheten har alltid hatt begrensninger, og offentligheten h. Begrensninger av den generelle ytringsfriheten kan gjøres i vanlig lov (konstitusjonelle formen er ikke nødvendig). Evnen til å vedta slike lover er begrenset.

august 2016 Biblioteket tar saka #librarycase

Men det skulle nå bare mangle, svenskene er tross  FRIGJØRENDE BEGRENSNINGER Liberative limitations. Autores: Brevik Gleditsch, Anders. Términos de Temas: begrensninger, stilistisk frihet, skala,  De fleste er glad for at det er ytringsfrihet for mediene, noe som gir folk tilgang til friheten til å uttale seg offentlig ikke skal ha noen begrensninger, ikke engang  på ytrings- og forsamlingsfrihet, hittil ukjente sanksjoner mot opposisjonsvirksomhet på nettet og lover som la store begrensninger på uavhengige grupper. Tankefrihet, ytringsfrihet og bevegelsesfrihet.

apr 2021 Men ytringsfriheten er ikke ubegrenset?