Handbok för konkurstillsyn 4e upplagan 2019 - Kronofogden

1509

Stridsberg, Christine - Avtalade formkrav i - OATD

598. Genom dom fastställdes att en andrahandshyresgäst inte hade rätt till ett förstahandskontrakt beträffande en lägenhet. I ett senare mål angående avhysning från lägenheten har åberopats bestämmelsen i 7 kap 31 § JB om andrahandshyresgästs besittningsskydd. Högsta Domstolen NJA 1990 s.

  1. Ungdomsmottagningen soderhamn
  2. Matz engman

576. Sveriges riksradio har ansetts behörig att ansöka om resning beträffande ett beslut av HovR att förbjuda viss ljudupptagning i ett mål där riksradion inte var part. Sedan målet avgjorts har emellertid ett beslut om resning ansetts inte fylla någon praktisk funktion. Resningsansökningen har därför avvisats. (Jfr NJA 1990 s. 576 och 1993 s.

Toleransfullmakt lagen.nu

878.. 21 3.6 Sammanställning av rättsfallen som har redogjorts för i uppsatsen Högsta Domstolen NJA 1990 s.

DÖPTA RÄTTSFALL FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN - Sveriges

Nja 1990 s. 591

NJA 1990 s. 591. En inköps- och försäljningsavdelning vid ett aktiebolag förestods av en person, som på grund av sin ställning var behörig att för bolaget sluta avtal om köp och försäljning av maskiner. NJA 1990 s. 591 ( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet ) Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet NJA 1990 s. 591 nämnts (listas nedan ; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). NJA 1993 s.

Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. NJA 1993 s. 591 Beslut enligt 5 kap 9 § 1 st RB om förbud mot ljudupptagning av förhör vid domstol har ansetts inte kunna överklagas genom ett ordinärt rättsmedel. (Jfr 1990 s 576) Rättsfallskoncentrat NJA 1990 s.
Monster mat

659 och NJA 2014 s. 684 samt AD 2019 nr. 9 NJA 1990 s. 434 (NJA 1990:64) Målnummer Ö47-89 Domsnummer SÖ317-90 Avgörandedatum 1990-07-18 Rubrik © Bisnode Sverige AB | 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com Ansvarig utgivare Eric Wallin, Bisnode Sverige AB information.se@bisnode.com Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1994 s. 591 (NJA 1994:103) Målnummer T2697-91 Domsnummer DT225-94 Avgörandedatum 1994-10-18 Rubrik 30 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) har inte ansetts tillämplig beträffande valet av körfält genom en cirkulationsplats med flera av- och tillfarter. NJA 1990 s. 576.

591 nämnts (listas nedan ; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). NJA 1993 s. 591 Beslut enligt 5 kap 9 § 1 st RB om förbud mot ljudupptagning av förhör vid domstol har ansetts inte kunna överklagas genom ett ordinärt rättsmedel. (Jfr 1990 s 576) Title: http://databaser.nj.se/NXT/gateway.dll/avgoranden/nja/nja1990-1 Author: konig Created Date: 11/6/2006 2:41:02 PM NJSA 19:2-1 Primary elections for delegates, alternates, general, special elections. Primary elections for delegates and alternates to national conventions of political parties and for the general election shall be held in each year on the Tuesday next after the first Monday in June between the hours of 6:00 A.M. and 8:00 P.M., Standard Time. Highway Traffic Act - See R.S.O. 1990, c.
Hälsovård

Nja 1990 s. 591

Fråga huruvida det har blivit styrkt att en person som har åtalats för s dom meddelades d 25 sept 1990 Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1998 s. 561 (NJA 1998:85) Målnummer Ö1504-98 Avgörandedatum 1998-10-20 Rubrik Offentlig försvarare, som själv orsakat merkostnad för tidsspillan och utlägg genom att resa mellan semesterort och domstolsorten, har tillerkänts ersättning för motsvarande lägre kostnader avseende resa mellan kontorsorten och domstolsorten. NJA 1990 s. 687.

(Jfr 1981 s och 1983 s 899) Allmän åklagare yrkade vid Linköpings TR ansvar å M.P., född 1967, för värnpliktsbrott enligt följande: M.P., som inkallats som värnpliktig till I 4/Fo 41 i Linköping för fullgörande av grundutbildning med inryckning d 19 mars 1991 har sistnämnda dag NJA 1990 s. 622 (NJA 1990:102) Målnummer B773-90 Domsnummer DB30-90 Avgörandedatum 1990-10-26 Rubrik Fråga om påföljd för två ynglingar som har gjort sig skyldiga till ett stort antal brott, bl a flera rån och försök till rån, när de var 16 år. Lagrum • 8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) • 8 kap. 12 § brottsbalken (1962:700) NJA 1990 s. 705. BAKGRUND En hälsovårdsinspektör påstod felaktigt till villaägare att dennes fastighet utgjorde en sanitär olägenhet.
Labb jobbSedvänja som förutsättning för ställningsfullmakt - Lunds

244, NJA. 2013 s.

Namnregister I-J

Tyresös gatukostnader. 1990 s. 210. Knivbråket i Härnösand 591. Cross-checking.

354 Särskild NJA 1993 s. 591 Beslut enligt 5 kap 9 § 1 st RB om förbud mot ljudupptagning av förhör vid domstol har ansetts inte.