Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp - Kurser

1714

Kursplan Att teoretisera i samhällsvetenskap 7,5

Konflikteorin handlar om att alla sociala kontakter innebär någon typ av konflikt. Teorin grundar sig på Utbytesteorin. Utbytesteorin hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori. teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället.

  1. Adkar examples
  2. Ar snickeri nynäshamn
  3. Exciterat tillstand
  4. Indirekt metod kassaflödesanalys
  5. Skattekontor göteborg öppettider
  6. Deleuze spinoza
  7. Dodsbodelagare efterarvinge
  8. Antique glasses
  9. Atervinning norrtull

Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp Kursen ger fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier och vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursenger vidare kunskap om vad teori och teoretiska angreppssätt innebär och vilken roll teorin och begreppen harför den vetenskapliga analysen. Detta är dock en omdiskuterad fråga för att det finns fenomen som påminner om naturvetenskapens paradigm inom samhällsvetenskapen. Ett exempel skulle kunna vara när min mamma gick förskolärarutbildningen 1979, då kretsade utbildningen kring Piaget och hans teorier men idag så ifrågasätter man detta och Vygothsky har en mer central roll. Beskrivning av kursen. Kursen fokuserar på centrala frågor och debatter inom samhällsvetenskaplig teori. Kursen löper över fem veckor, och varje vecka fokuserar på ett ämne, såsom: agent och struktur; förklaringsmodeller inom samhällsvetenskap; skalor för sociala relationer, såsom lokalt och globalt; idémässiga och materiella krafter i sociala relationer; samt teori och praktik samhällsvetenskapliga forskningen.

Samhällsvetenskap - Strömstad

Teorierna grundar sig i vetenskapligt arbete som har utförst med vetenskaplig metoder och regler. Jag kommer främst att behandla samhällsvetenskapliga teorier här nedan.

Samhällsvetenskapliga metoder - Smakprov

Samhällsvetenskapliga teorier

Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp Kursen ger fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier och vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursenger vidare kunskap om vad teori och teoretiska angreppssätt innebär och vilken roll teorin och begreppen harför den vetenskapliga analysen. Vad är samhällsvetenskaplig forskning? I fokus för samhällsvetenskaplig forskning står just samhället och dess påverkan på individer, organisationer och förutsättningar för offentligt liv, men också hur individers tankar, beteende och interaktion med varandra skapar och formar samhället. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation.

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Teorier inom samhällsvetenskap namnges sällan men används desto oftare. Kravet på en teori är att den har ett högt förklaringsvärde och tydligt visar på orsaker till eller konsekvenser av ett fenomen, t.ex. främlingsfientlighet, räntehöjning etc. En teori synliggör nästan alltid osynliga mekanismer. Detta är en fristående kurs som har utvecklats speciellt för att fylla socionomers behov av samhällsvetenskapliga teorier för att förstå samhället, mänskligt samspel och organisationer. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete och är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete.
Åsa wikforss alternativa fakta

Jag diskuterar här främst  Samhällsvetenskapliga programmet - inriktning beteendevetenskap. Under dina tre år som einarhansare bjuder vi in många spännande gästföreläsare - allt från  ha kritisk förmåga att jämföra och granska olika relevanta samhällsvetenskapliga teorier i socialt arbete - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva  Samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapliga kurser på gymnasial nivå granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv  Du som väljer inriktning samhällsvetenskap får en bred såväl som fördjupad det samhälle vi lever i genom att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och  Leon Festinger och exegetiken. Om förhållandet mellan samhällsvetenskapliga teorier och historiska analyser. M Zetterholm. Svensk teologisk kvartalskrift 78  jämföra och kritiskt granska idéinnehållet i dagens politiska strömningar och hos samtida aktörer,; reflektera över samhällsvetenskapliga teorier och deras roll i  Samhällsekonomi, 7,5 hp, handlar om övergripande ekonomiska processer och de teorier som har varit vägledande för såväl nationalekonomi som  Ett vanligt arbetssätt är att du tillsammans med kamrater undersöker en fråga med hjälp av teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen.

På den beteen- devetenskapliga inriktningen får  26 sep 2013 Samhällsvetenskaplig metod 7 Vad är samhällsvetenskap? Att teori på detta sätt systematiserar vår kunskap innebär att teorier erbjuder en  15 aug 2006 utförs är öppen för många olika vetenskapliga discipliner och de teorier som används är vanligen generella samhällsvetenskapliga teorier. HUR analysera och bearbeta data som man samlat in? Begrepp. Teorier. Begrepp beskriver olika fenomen. Exempel på samhällsvetenskapliga begrepp kan vara;  Kvantitativ – deduktiv, prövning av teorier.
Woman to go

Samhällsvetenskapliga teorier

Utifrån samhällsvetenskaplig teoribildning ger kursen grundläggande kunskaper om nutidens globala samhälle och dess mönster av mångfald och ojämlikhet. Vidare studeras teorier om grupper, grupprocesser, identitetsskapande, individens utveckling, kognition och personlighet samt emotioner, makt och maktstrukturer med utgångspunkt i socialt arbete och dess praktik. I Hjältar och monster presenterar vi samhällsvetenskapliga perspektiv på mäns våld. Vi diskuterar bland annat könsrollsteori, patriarkatsteori och hegemonisk maskulinitetsteori.

av P Dannefjord · 1999 · Citerat av 63 — vetenskaper utnyttjar olika metoder och samhällsvetenskapen kännetecknas börjar inte med empiri, utan med problem som skapas av kunskap och teorier.
Falsk faktura fra nets


Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

2018/2019 Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Den består av fyra delar (och sammanlagt 28 kapitel): Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskning Del II Kvantitativ forskning Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Teorier inom samhällsvetenskap namnges sällan men används desto oftare. Kravet på en teori är att den har ett högt förklaringsvärde och tydligt visar på orsaker till eller konsekvenser av ett fenomen, t.ex.

SOU 2004:107 Att granska och pröva ansvar i kommuner och

Vidga vetandet - Teori, metod och argumentation i samhällsvetenskapliga undersökningar. Lind, Rolf Teorier - hur teorier, modeller och begrepp används. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap på dig i ett vetenskapligt arbetssätt genom att använda samhällsvetenskapliga teorier och  av E Johnsson · 2005 · Citerat av 59 — utförs är öppen för många olika vetenskapliga discipliner och de teorier som används är vanligen generella samhällsvetenskapliga teorier. I kapitlet tar jag mer specifikt upp följande teman: • Arten av relationen mellan teori och forskning, framför allt om det är teorin som styr forskningen  Denna kurs ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. Dessa kan sedan användas för att förstå  Samhällsvetenskapliga teorier antar att fler röster på sådana partier samt ökad uppmärksamhet och negativa utspel kring invandringsfrågor leder till ett ökat  Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. utifrån teorier om stigberoende, men även hur den tar form på lokal och området . För den som vill utveckla sin förståelse av samhällsvetenskapliga teorier och.

Teorier kan alltså hjälpa till att förklara varför ett samhällsproblem uppstår, vilka följder det får och hur samhällsproblemet kan lösas. Feministisk teori och metod: tonvikt på genus, sexualitet samt intersektionalitet, det vill säga hur diskriminerande mak - tordningar samverkar i ett samhälle. Det leder också till en fördjupning i forskningsprocesser och i forskarens roll.