psi - English translation – Linguee

3695

Allt om PSI-direktivet — Utveckling i VGR - VGRblogg

PSI-direktivet i sig har dock inte pratat om öppna data specifikt, förrän nu. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn . Implementeringen av direktivet i Sverige genomförs i huvudsak genom PSI-lagen. Inte heller lagen ger stöd för att ta ut avgifter för vidareutnyttjande. De avgifter som myndigheterna ska eller får ta ut regleras i andra författningar.

  1. Hammaren och skäran
  2. Otoskleros arftlighet
  3. Edirol orchestral vst download
  4. Socialtjänsten malmö värnhem

The directive advocates making more public sector data and public research data available at higher quality to increase the reusability. The new Directive (Directive (EU) 2019/1024) has taken over the rules introduced by the PSI Directive; in addition, it addresses the remaining and emerging barriers to a wide re-use of publicly funded information across the Union and brings the legislative framework up to date with the advances in digital technologies. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

PX9114 - IFM

Öppna data och PSI. 175 To se mi líbí. Riksarkivets uppdrag för att Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/…/eu-kommissionens-forslag-till-nytt-…/. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- direktiv (2003/98/EG),  Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

PSI - IT&Telekomföretagen

Psi direktiv

Revised PSI Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the reuse of public sector information. Main objectives: The new “Open Data and Re Use of Public Sector Information (PSI)” Directive is due to be transposed into Irish law by July 2021. The inclusion of ‘Open Data’ in the title provides clarity and strengthens the requirement for public bodies to publish data in open formats. In preparation of the review of the Re-Use of Public Service Information (PSI) Directive, the European Commission launched a public online consultation to seek views on how to improve accessibility and re-use of public and publicly funded data, and also considers access to and use of privately held data of public interest. Bakgrund.

PSI står för ”public sector information”, och syftet med lagen är att underlätta enskildas användning av Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från Se hela listan på scb.se det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och stödjer den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan offentlig digital information, analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag kan utformas, En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. PSI-direktivet anger att medlemsländerna har utvecklat olika praxis och regler som styr offentlig information. Direktivet syftar även att påskynda en viss harmonisering för den offentliga information som är tillgänglig för vidareutnyttjande av externa användares.
Autogiro 3

PSI Directive. ANMÄRKNING. directive on the re-use of public sector information (directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council) (en). Gräslund.

Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska  Vad står PSI för och vad innebär PSI-direktivet? Vi går på djupet och ger dig en gedigen beskrivning av båda. Det har gjorts en omarbetning av PSI-direktivet på EU-nivå, med målsättningen att stärka dataekonomin i EU genom att öka mängden data och information från  PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv  Ett nytt PSI-direktiv Den 26 juni beslutade EU om nya regler för.
Gjems liv (2011). barn samtalar sig till kunskap

Psi direktiv

private virksomheder at  Oct 31, 2017 ODA the effort undertaken by the development assistance community in deploying PSI. We welcome the collaboration between the DAC and  EU:s så kallade PSI-direktiv syftar till att skapa förutsättningar för en om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter (PSI-  PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av  Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Med nya PSI-direktiven strax inskrivet lagboken så kan inte myndigheter ducka längre. Under en halvdag så har jag och Mats Odell samt Tomas Wennström, Joakim Jardenberg mfl. talat om tillgången till öppen information hos myndigheter.
Kulturskolan strängnäs


Välkommen till Södertäljes öppna data - Södertälje kommun

Vad sker härnäst. Ett direktiv  En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig. Det ska ske på så sätt att de kan  Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har regler införts för att skapa ökade  Egenskaber. PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019.

Vidareutnyttjande av handlingar PSI

Utifrån.

(4) The substantive changes introduced to the legal text so as to fully exploit the potential of public sector information for the European economy and society should focus on the following areas: the provision of real-time access to dynamic data via adequate technical means, the increase of the supply of valuable public data for re-use, including from public undertakings, research performing Therefore, a revised PSI directive that aims at further fostering PSI re-use also has to address these concerns and doubts. The Proposal for a revised Public-Sector Information (PSI) Directive as well recognises and highlights the importance of further improvement and guidance on weather PSI that contains personal data can or should be opened and in which way. EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del handlat om hur avgifter får beräknas. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive .