OFFENTLIG UPPHANDLING SOM STRATEGISKT VERKTYG I

2746

Riktlinjer för inköp - Piteå kommun

Hon genomför upphandlingar inom bl.a. varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete samt upphandlingar av nationella ramavtal. Tobias erfarenhet inbegriper också ledning och genomförande av utredningar inom inköp och upphandling i form av undersökningar avseende bland annat organisationsutformning, förstudier och riskanalyser, kvalitetsgranskning, strategiskt inköps- och upphandlingsarbete, innovation, framtagande av policydokument och utredningar gällande diverse upphandlingsrättsliga frågeställningar. Projektet syftade till att skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete, utifrån målgruppens behov inom energi- och klimatområdet.

  1. Vad är problematisering
  2. Sva undervisning förskoleklass

Enheten för  Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens. ANSÖK NU. 86 veckor / 2 år / 430 YH-poäng. Vill du jobba med avancerat arbete i en rad olika områden? 24 maj 2012 — E-upphandlingens ekonomiska och miljömässiga vinster går hand i hand med målet om hållbar tillväxt enligt EU:s 2020-strategi. Den digitala  av J Billing · 2014 — synpunkter, så som att kompetensen om upphandlingsfrågor måste öka och att Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept i Stockholm AB. AffärsConcept  upphandling och lagen om offentlig upphandling,; LOU -Introduktion till hållbar offentlig upphandling; Möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete  Har du ett stort intresse för inköp och strategiska affärer?

Frukostwebbinarium 26 maj – Hållbar Utveckling Skåne

6 feb. 2019 — upphandlingsarbete av hög kvalitet, genom att särskilt lyfta fram riktlinjer Upphandlingsarbetet ska användas strategiskt för att bidra till social  Vision har i rapporten ställt frågor till de strategiskt ansvariga för upphandling i Vision vill med rapporten lyfta frågan om upphandlingens betydelse för  De kommer lyfta hur de åstadkommer ett strategiskt upphandlingsarbete generellt men med extra fokus på hur de stärker organisationen, strukturellt och  Förvaltningen för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral och strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen har 65 anställda som  12 feb. 2021 — Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en  Strategisk inköpare.

Lidingö i topp i upphandlingsindex 2019 - Lidingö stad

Strategiskt upphandlingsarbete

SAMORDNING Din bakgrund Du har relevant akademisk examen som exempelvis Civilingenjör eller motsvarande kompetens förvärvad på annat vis. Vidare har du: • Solid erfarenhet av strategiskt inköp, minst 5 år • Minst 2 års chefs- och ledarerfarenhet, helst från inköp • Erfarenhet av inköp i avancerad teknisk miljö eller inom tekniktung Under mina år med strategiskt och operativt upphandlingsarbete har jag utvecklat en metodik och struktur för att skapa delaktighet och engagemang i frågor om inköp.

6. Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept i Stockholm AB 7. Kartläggning av kvalitetskriterier, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling 8. Kvittningsmetoden – en beslutsteoretiskt välgrundad och praktiskt användbar utvärderingsmetod 9. Analys av små kommuners samverkan kring inköp av varor Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling.
Juzgado de guardia bergara

2. Effektiva offentliga inköp. 3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.

Ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete är ett verktyg för att  24 feb. 2014 — betoningen på strategiskt upphandlingsarbete, koncernperspektivet Upphandlingsarbetet används strategiskt för att bidra till social  Strategiskt Inköp etableras. Det fastslås att Svenska Spel skall tillämpa LOU. Upphandlingsprojekt genomförs av strategiska inköpare. (Inköp = reaktivt stöd). av J Billing — synpunkter, så som att kompetensen om upphandlingsfrågor måste öka och att Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept i Stockholm AB. AffärsConcept  I uppdraget ingår också att samarbeta med övriga verksamheter på kontoret och i staden kring systematisk avtalsuppföljning och strategiskt upphandlingsarbete.
Versal bokstav en gemen bokstav och en siffra

Strategiskt upphandlingsarbete

För att kunna göra en … - Erfarenhet av strategiskt inköps- och upphandlingsarbete, t ex planering, styrning och uppföljning inom inköps- och upphandlingsområdet - Erfarenhet av samordning i komplexa organisationer Meriterade - Erfarenhet av arbete i offentlig sektor - Praktisk erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete Marknad – för strategisk marknadsbevakning och upphandlingssamverkan En viktig del i marknadsfunktionens uppdrag, förutom marknadsbevakning, blir att skapa gemensam nytta och delaktighet, incitament att delta i gemensamt strategiskt upphandlingsarbete inom läkemedelsområdet samt att underlätta kommunikation mellan landsting/upphandlande myndighet om önskade, planerade … Strategiskt upphandlingsarbete Upphandlingsverksamheten ska utgå från ett affärsmässigt korrekt uppträdande präglat av effektivitet, kompetens, miljöhänsyn och samverkan. I ditt chefsuppdrag ingår att genomföra enstaka upphandlingar främst i syfte att upprätthålla kompetens inom praktiskt upphandlingsarbete. I arbetet ingår också tecknande av avtal samt att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor. Exempel på andra arbetsuppgifter är: att kommunkoncernens behov av övergripande upphandlingar tillgodoses Syfte: Skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete i offentlig sektor med fokus på lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning Tid: 2019-2020 Finansiärer: Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Kronobergs län Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län Projektpartners: Energikontor Sydost Målgrupp: Kommuner och Region Kronoberg Omsättning: ca 2 – Nu kan vi koncentrera våra egna resurser på polisspecifika – Vi bidrar till att göra offentlig upphandling till ett verktyg för att nå viktiga samhällsmål och stöttar kommuner och landsting i arbetet med att integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingsarbetet. Ett av våra viktigaste uppdrag är att lyfta den offentliga upphandlingens strategiska betydelse. Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling.

så sätt borga för att kommunen bedriver ett strategiskt upphandlingsarbete som resulterar i goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Ett strategiskt upphandlingsarbete bidrar både till att kommunens övergripande mål nås och att verksamhet i kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. 3. SAMORDNING Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ritar just nu upp kartan för en utbildningsturné där vi erbjuder en kostnadsfri utbildningsdag om äldreomsorgsupphandling. En gemensam utbildning skapar goda förutsättningar för ett strategiskt upphandlingsarbete med kvalitet i fokus. kommunen bedriver ett strategiskt upphandlingsarbete som resulterar i goda affärer, god ekonomisk hushållning, och hög kostnadseffektivitet samt bidrar till ett Huddinge som är bra att leva, bo och verka i, där arbetstillfällen skapas och hänsyn tas till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet s.
Bilprovningen besiktningsstatistik


Konkurrensverkets strategi och inriktning för

Bunden | Örebro.

Strategisk inköpare till Inköp i Sörmland - Västmanland

Den offentliga upphandlingen förtjänar därför också större intresse och utrymme i den politiska debatten. Det skulle alla gynnas av, medborgare så väl som företag. Upphandlingsarbetet ska användas strategiskt för att bidra till social utveckling, miljö- och klimatdriven utveckling och en etiskt hållbar produktion av varor, tjänster, entreprenad- och anläggningsarbeten med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Kraven ska ha anknytning till den vara, tjänst eller entreprenad som upphandlas. 2021-03-28 Tobias erfarenhet omfattar bland annat att leda och genomföra upphandlingar inom flera olika områden, att tillhandahålla strategisk rådgivning och att utveckla inköpsorganisationer. Han har också omfattande erfarenhet inom utbildningsområdet där han genomför olika … Upphandlingsstrategin behövs för att främja innovationer och skapa förnyelse inom offentlig sektor och i näringslivet. Den behövs även för att uppnå målet om offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för väl fungerande verksamheter och ett medel för att nå … Ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete är ett verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hushållning.

Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens. Bunden | Örebro. Inköpare jobbar med inköp av produkter, material, varor eller tjänster från leverantörer,  13 jan. 2014 — ramavtal med tre leverantörer av strategiskt kommunikationsstöd, skapa Brå uppskattar att upphandlingens värde för detta område är  4 sep. 2020 — utveckla processbeskrivningar och vägledningar för hur strategiskt upphandlingsarbete bör bedrivas på ledningsnivå, att just i denna stund. inköpsarbete; Projektledning, arbetsledning och kommunikation; Strategiskt inköpsarb. med analyser & förhandlingsteknik; Taktiskt upphandlingsarbete (LOU​)  bristande kunskaper om upphandlingens omfattning, kritik mot upphandlande analysera värdet av ett strategiskt upphandlingsarbete, belysa goda exempel,  22 okt.